List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 15.03.2020)
   
  जाहिरात:- उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे भारतीय कृषी कौशल्य परिषद (ASCI) अंतर्गत माळी प्रशिक्षण (गार्डनर) दिनांक:- २ मार्च ते ३१ मार्च २०२०
   
  कलमे/रोपे व बियाणे यांची आगाऊ नोंदणी करण्यासाठी जाहिरात
   
  Information of Available Seeds and Planting Material