परिपत्रक:- विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांची ३६ वी विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा (१४ ते १६ मार्च २०२०)
   
  जाहिरात:- उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे भारतीय कृषी कौशल्य परिषद (ASCI) अंतर्गत माळी प्रशिक्षण (गार्डनर) दिनांक:- २६ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२०
   
  कलमे/रोपे व बियाणे यांची आगाऊ नोंदणी करण्यासाठी जाहिरात
   
  Information of Available Seeds and Planting Material
   
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 01.10.2019)