कृषी तंत्र विद्यालय, किल्ला-रोहा येथे ट्रॅक्टर व ट्रॉली विक्रीसाठी जाहीर लिलाव दिनांक:- ३१-०१-२०१९
   
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 15.11.2018)
   
  International Conference on Fisheries at Ratnagiri in January, 2019 (COSFAD-2019)
   
  सफेद व लाल हजेरीपटावरील काम केलेल्या प्रत्यक्षात ठेका पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या मजुरांची यादी
   
  University Staff Seniority List (HOD, Prof. tec)