DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> News & Announcements

 
 
गोड्या पाण्यातील आधुनिक मत्स्य संवर्धन: वेब परिसंवाद (१५-१६ जुलै २०२०)
विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांची ३६ वी विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षेचा निकाल २०२०
जाहिरात:- उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे भारतीय कृषी कौशल्य परिषद (ASCI) अंतर्गत माळी प्रशिक्षण (गार्डनर) दिनांक:- २ मार्च ते ३१ मार्च २०२०
List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 05.01.2020)
Workshop:- Techniques in assessment of Aquatic Biodiversity & its Conservation, 16-18th March 2020, CoF, Shirgaon
परिपत्रक:- विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांची ३६ वी विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा (१४ ते १६ मार्च २०२०)
परिपत्रक:- सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरणेसाठीच्या मुदतवाढीबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२०)
परिपत्रक:- सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२०)
दापोली आणि रत्नागिरी येथे मराठी विश्वकोश- कृषीविज्ञान ज्ञान मंडळातील नोंद लेखनाकरिता कार्यशाळा पंधरवडा (१-१५ जानेवारी २०२०)
Professional Skill Development Certificate on "Aqua Clinics & Aquapreneurship Development Programme (AC & ADP)" at College of Fisheries, Shirgaon 07 Jan to 03 Feb 2020
परिपत्रक:- सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरणेसाठीच्या मुदतवाढीबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०२-२०२०)
Prices of Seed and Planting Material
दापोली आणि रत्नागिरी येथे मराठी विश्वकोश- कृषीविज्ञान ज्ञान मंडळातील नोंद लेखनाकरिता कार्यशाळा पंधरवडा (१-१५ जानेवारी २०२०)
38thConvocation Programme Notice and Application Form (Last Date:-31-12-2019)
Online Application form for 38th Convocation Programme (Last Date:-31-12-2019)
दापोली येथे जनावरांचा जाहीर लिलाव दिनांक:- ०६-१२-२०१९
 • Notification for Promotion Propsal under CAS
 • Provisional Merit List of FYBSc.(Agri.) Boys Admission for 1st Semester 2019-20 Ratnadurg Hostel
  निविदा सुचना- कृषी तंत्र विद्यालय, रोहा येथे रस्त्यामध्ये येणारी जंगली व बागायती झाडे तोडून नेण्याकरिता लिलाव (अंतिम दिनांक:-०३-१२-२०१९)
  सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "मत्स्यालय व्यवस्थापन" विषयावरील ५ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (दि. ०३ ते ०७ डिसेंबर २०१९)
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 01.07.2019)
  Circular and Application for Promotion Proposal
  रायगड येथे शेततळे मत्स्यपिंजरा एकात्मिक मत्स्यसंवर्धन प्रात्यक्षिक अर्जाची अंतिम तारीख-३०-०९-२०१९
  जाहीर लिलाव- प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू झाडे मुळासकट तोडून जाहीर तोंडी लिलाव पद्धतीने विक्री करणेबाबत (दिनांक:-०४-१०-२०१९)
  सफेद व लाल हजेरीपटावरील काम केलेल्या प्रत्यक्षात ठेका पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या मजुरांची यादी
  परिपत्रक: कार्यमुल्यमापन अहवाल वापरणेबाबत
  The '27th IMC-Ladies' wing Jankidevi Bajaj Puraskar- 2019
  All India Entrance Exam UG, PG, PhD-2018-19
  मत्स्य महाविद्यालय, शिरगाव येथे "गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धन आधुनिक तंत्रज्ञान" प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक:-१६ ते १८ जुलै २०१९)
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 01.03.2019)
  Circular Regarding Postponed 38th Convocation Programme
  Circular Regarding Selection of in-service candidates for postgraduate courses during the year 2019-20 (Last Date-01-06-2019)
  निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्याचा जाहीर लिलाव रद्द
  निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्याचा जाहीर लिलाव खरेदी अंतिम दिनांक:- १६-०३-२०१९
  प्रेस नोट- बदलत्या हवामानात आंबा पिकाची घ्यावयाची काळजी
  सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "मत्स्यालय व्यवस्थापन" या विषयावर ५ दिवसांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम (८ ते १२ मार्च २०१९)
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 15.11.2018)
  सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "जिवंत सागरी शोभिवंत मासे हाताळणी व व्यवस्थापन" प्रशिक्षण (१३-१४ मार्च २०१९)
  मसाला पिके उत्पादन तंत्रज्ञान व प्रक्रिया या विषयावर २ दिवसीय कार्यशाळा (दि. २७ ते २८ फेब्रु. २०१९)
  Notice- 38th Convocation Programme of Dr. BSKKV, Dapoli
  International Conference on Fisheries at Ratnagiri in January, 2019 (COSFAD-2019)
  कृषी तंत्र विद्यालय, किल्ला-रोहा येथे ट्रॅक्टर व ट्रॉली विक्रीसाठी जाहीर लिलाव दिनांक:- ३१-०१-२०१९
  Circular-Upgradation of Academic Grade Pay from Stage-4 to Stage-5 under CAS (Last Date: 24-12-18)
  निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्याचा फेर जाहीर लिलाव खरेदी दिनांक ३ जानेवारी २०१९
  Minutes of Brainstorming Workshop on Organic Farming Dr. BSKKV, Dapoli
  Proceedings and Recommendations of the International Mango Conference-2018 (IMC-2018)  
  सफेद व लाल हजेरीपटावरील काम केलेल्या प्रत्यक्षात ठेका पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या मजुरांची यादी
  निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्याचा जाहिर लिलाव खरेदी (लिलाव दिनांक-२८-११-२०१८)
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 15.09.2018)
  निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्यांचा लिलाव, अटी व शर्ती (Date-30-10-2018)
  12 thNational Symposium on Coastal Agriculture
  Notice for Spot Admission of Diploma in Agriculture Technology and Fisheries engg. Diploma
  First Year hostel Allotment-2018-19 (for Boys & Girls)
  Circular regarding Special Spot round for filling of vacant seats of Professional UG courses
  Invitation of Proposal for entering into Annual Rate Contract for supply of Chemicals/glass wares/Plastic wares & Silica Ware for year 2018-19
  रत्नागिरी येथे " निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन " प्रशिक्षण कार्यक्रम (27-31 aug 2018)
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 01.07.2018)
  Notification for APIs for Assistant Librarian, Sport Officer and Phy. Training Instructor
  Notification of APIs for 2017-18
  Conduct of Ph.D CET-2018
  New Publication
  12 thNational Symposium on Coastal Agriculture
  विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे संबंधी कार्यालयीन आदेश
  First Year hostel Allotment-2018-19 (for Boys & Girls)
  Circular regarding Special Spot round for filling of vacant seats of Professional UG courses
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 31.05.2018)
  Information not recived for preparation of Mobile Apps (Last Date 21.06.2018)
  झाडगाव, रत्नागिरी येथे "गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धन" प्रशिक्षण कार्यक्रम २-६ जुलै २०१८
  List of Equipments under test (Confirmed) and (Waiting) at CAET Dapoli (Updated on 20-02-2018) from Farm Machinery Testing Centre Dapoli
  “VICE CHANCELLOR'S SPECIAL FUND FOR OUT OF BOX , NOVEL RESEARCH PROJECT” 2018-19
  “शिरगाव येथे निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन प्रशिक्षण २३ एप्रिल २०१८ ते २७ एप्रिल २०१८”
  ठेकेदारीवरील मजुरांची माहिती पाठविणेबाबत (Last Date-10-04-2018)
  कृषी विद्यापीठांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या अनिवार्यतेबाबत
  Selection of in-service candidates for postgraduate course during the year 2018-19
  Circular- Promotion Proposal for CAS
  Circular-Proposal for upgradation of Academic Grade Pay (AGP) from stage-4 to stage-5
  Training on Fresh water Fish and Prawn Culture at TMBRS, Bandra
  Circular- Promotion Proposal for CAS
  Letter- Grade pay of 5th Phase under CAS
  अधिकारी/कर्मचारी यांच्या ३४ व्या सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षेचा निकाल व ३५ व्या विद्यापीठ कर्मचारी परीक्षेचा अर्ज
  Circular- Promotion Proposal of Professor
  Circular- Advertisement of the post of 'Professor'
  National Conference at College of Fisheries, Shirgaon, Ratnagiri on 9-10 February, 2018
  List of Equipments under test (Confirmed) and (Waiting) at CAET Dapoli (Updated on 30-10-2017) from Farm Machinery Testing Centre Dapoli
  परिपत्रक- अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदली करणेबाबतच्या अर्जाचा नमुना (Last Date-05-02-2018)
  निरुपयोगी जडवस्तू साहित्य लिलाव, कृषी संशोधन केंद्र, रेपोली (२९-०१-२०१८ ते १७-०२-२०१८)
  मत्स्य महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे शोभिवंत मासे बीजोत्पादन आणि संवर्धन व्यवस्थापन प्रशिक्षण
  Circular regarding promotion proposal for the post of Associate Professor and Assistant Professor... (Last Date-5-02-2018)
  जनावरांचा जाहीर लिलाव (22-02-2018)
  परिपत्रक- ' शेळीपालन प्रशिक्षण ' (१२-१६ डिसेंबर २०१७)
  शेततळ्यामधील मत्स्य संवर्धन आणि व्यवस्थापन प्रशिक्षण (२१/११/२०१७-२५/११/२०१७)
  परिपत्रक- 34 वी विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा (10-11-2017 to 12-11-2017)
  Circular for Associate Prof. Promotion 2017
  Regarding submission application for post of HOD
  IQAC Notification for the Year 2016-17
  Circular - Promotion Proposal of Professor and above ...
  Notification regarding Cancellation of PHM Advertisement dated 24/11/2014
  Circular IQAC 29-06-2017
  Application form for Migration Certificate (18-11-2016)
  IQAC Notification (dated 26.09.2016)
  CERTIFICATE for 10 scale
  NOTIFICATION
  Constitution of IQACs
  Circular of Career Advancement Scheme, dated : 13-01-2017 (Last Date-31-01-2017)
  Training program on "Solar drying of fish’ from 7/03/2017 to 8/03/2017 and 9/03/2017 to 10/03/2017.
  Final convention Announcement of ISASaT- "Emerging trend in agril & allied science" March 16-18,2017 (Last Date : 05-02-2017)
  Training program on ‘Value Added Fish Products from Low Cost Fish and shrimp’ at Marine Biological Research Station, Zadgaon, Ratnagiri on 21st March, 2017
  36th Convocation Programme on 23rd March,2017
  Final convention Announcement of ISASaT- "Emerging trend in agril & allied science" March 16-18,2017 (Last Date : 05-02-2017)
  Circular of Career Advancement Scheme, dated : 13-01-2017 (Last Date-31-01-2017)
  List of Equipments under test (Confirmed) and (Waiting) at CAET Dapoli (Updated upto 23 Dec.2016) from Farm Machinery Testing Centre
  Application form for Migration Certificate (18-11-2016)
  IQAC Notification (dated 26.09.2016)
  Rate contract notification for supply of Chemicals/Glass wares/ Plastic Wares & silica Wares(year 2016-17)
  CERTIFICATE for 10 scale
  NOTIFICATION
  Constitution of IQACs
   
   

  Quick links

  Farmers Corner
  Tenders
  Education
  Research
  Extension
  Award
  Students Corner
     
   
   


   

  The Registrar
  Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
  Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

  © Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

   
   
     
  Site designed and maintained by Shivrai Technologies
  Return to the Top