DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >>Archived Tenders

 
 
वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके/बुरशीनाशके खरेदीसाठीचे दरपत्रक (Last Date-23-01-2018)
Quotation for purchase Tata sumo (MH 08 C 8580) Tyre & tube (Last Date-23-01-2018)
Tender No 38 (Last Date-23-01-2018)
Tender No 39 (Last Date-23-01-2018)
Quotation for purchase Physics Apparatus at Shirgaon (Last Date-22-01-2018)
वेंगुर्ले येथे गांडूळखत निर्मिती संच खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date-20-01-2018)
Quotation for Purchase Honda Make Brush Cutter at TMBRS, Bandra (Last Date-20-01-2018)
E Tender Notice No. 15 (Last Date-19-01-2018)
E Tender Notice No. 12(Last Date-19-01-2018)
E Tender Notice No. 13 (Last Date-19-01-2018)
E Tender Notice No. 14 (Last Date-19-01-2018)
Quotation for Purchase Caste Net Material at Shirgaon (Last Date-18-01-2018)
Quotation for purchase stationary material at vengurle (Last Date-18-01-2018)
Tender No 36 (Last Date-19-01-2018)
Tender No 37 (Last Date-19-01-2018)
Quotation for determination of omega-3 fatty acid from cashew kernel at Vengurle (Last Date-17-01-2018)
Quotation for purchase Cut-out & Demo models of refrigeration system at shirgaon (Last Date-17-01-2018)
Quotation for determination for omega-3 fatty acid from cashew kernel at vengurle (Last Date-17-01-2018)
32 E Tender 16 (Last Date-17-01-2018)
Quotation for purchase Irrigation Material at Vengurle, (Last Date-15-01-2018)
Quotation for purchase Life Saving Appliances at Shirgaon, Ratnagiri (Last Date-15-01-2018)
Corrigendum 1 E Tender 8 (Last Date-06-01-2018)
Corrigendum 1 E Tender 9 (Last Date-06-01-2018)
वेंगुर्ले येथे कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदीसाठी दरपत्रक पुरवणेबाबत (Last Date-5-01-2018)
Quotation for supply of EC meter and Leaf Area analysis software (Last Date-5-01-2018)
Quotation for supply of Digital pH Meter and Spectrophotometer (Last Date-5-01-2018)
Quotation for supply of Flame Photometer (Last Date-5-01-2018)
Tender Notice No. 34 (Last Date-5-01-2018)
Tender No. 35 (Last Date-5-01-2018)
वेंगुर्ले येथील निवासस्थाने व उपहारगृह चालविणेसाठी निविदा, वेंगुर्ले (Last Date 04-01-2018)
भाट्ये येथे ऑफिस कपाट खरेदीचे दरपत्रक पुरविणेबाबत (Last Date 02-01-2018)
D Tender (Last Date-30-12-2017)
भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date 29-12-2017)
Quotation for purchase of Roller blind curtain at TMBRS, Mumbai (Last Date 29-12-2017)
Quotation for purchase Computerss (2) at TMBRS, Mumbai (Last Date 29-12-2017)
Tender No. 33 (Last Date-27-12-2017)
Quotation Notice for Purchase of EPABX system (Last Date 26-12-2017)
Quotation Notice for Purchase of Windows 10 OS (Last date 26-12-2017)
E tender No 9 (Last Date-26-12-2017)
E tender No 8 (Last Date-26-12-2017)
E-Tender Notice no. 2 (2nd Demand) (Last Date 22-12-2017)
21 E Tender 10 (Last Date-26-12-2017)
वेंगुर्ले येथे टाकाऊ टायर पासून बंधारा बांधण्याचे दरपत्रक (Last Date 20-12-2017)
Quotation fot Purchase of curtain rods & curtains for RKVY at Shirgaon (Last Date-20-12-2017)
E tender No 7 (Last Date-18-12-2017)
Quotation fot purchasing of Onine UPS, at Shirgaon (Last Date-19-12-2017)
Quotation fot purchasing of Television and washing machine, at Shirgaon (Last Date-19-12-2017)
Quotation fot purchasing of Networking material for ICT, at Shirgaon (Last Date-19-12-2017)
भाट्ये येथे प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-12-12-2017)
Quotation fot purchasing of fishing gear material & Accessories, shirgaon(last date-11-12-2017)
E-Tender Notice no. 1 (Last Date-06-12-2017)
quotation for purchase cement pole, Bhtye (Last Date-05-12-2017)
भाट्ये येथे पत्रे खरेदीसाठी दरपत्रक (Last Date-05-12-2017)
भाट्ये येथे ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदीसाठी दरपत्रक (Last Date-05-12-2017)
Quotation for repairing of Tata indigo car at vengurle (Last Date-30-11-2017)
Quotation for purchase Microteck UPS 900(12 V) Inverter with Gati Tubler Battery 180 AH(12 V), Bhtye (Last Date-30-11-2017)
Quotation for purchase stationary material at vengurle (Last Date-28-11-2017)
Purchase of Stationary Material Bhatye (Last Date-29-11-2017)
भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामांसाठी निविदा (Last Date-२७-११-२०१७)
Tender No. 30 (Last Date-27-11-2017)
Quotation calling for office kapat,CES,Wakawali (Last Date-27-11-2017)
Tender No 31 (Last Date-23-11-2017)
Quatation for purchase Sprinkler and PVC Material l- ast at RCRS Bhatye (Last Date-22-11-2017)
Quotation for purchase of computer printer at vengurle (Last Date-20-11-2017)
वनस्पती रोगशास्त्र विभागासाठी जैव खत (Bio Fertilizers) इमारत बांधणे (last date-20-11-2017)
काजू प्रशिक्षण कार्यक्रमा दरम्यान देण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार पुरविण्याचे दरपत्रक (Last Date-17-11-2017)
निविदा सूचना क्र. २६- प्रशिक्षण कक्षास फॉल्स सिलिंग करणे , बांद्रा (Last Date-16-11-2017)
निविदा सूचना क्र. २७- दापोली येथील भांडारगृहाचे नोडल ऑफिसर कक्षासाठी रूपांतर करणे व शिरगाव येथे शाळेलगत कुंपणाची दुरुस्ती तथा नूतनीकरण (Last Date-16-11-2017)
Quotation for purchase vermicompost bed at Vengurle (Last Date-15-11-2017)
Quatation for purchase of IT Tubler (Invertor) Battery 180 AH at RCRS Bhatye (last date-15-11-2017)
Quotation for purchase of Flake Ice Machine at Shirgaon (last date-10-11-2017)
वेंगुर्ला येथे कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके खरेदीसाठी दरपत्रक (last date-13-11-2017)
निविदा सूचना क्र. २८- पशुधन संशोधन केंद्र निळेली येथील शेळी गोठ्याचे विद्युत दुरुस्ती तथा नूतनीकरण करणे (दुसरी मागणी) (Last Date-13-11-2017)
निविदा सूचना क्र. २९- दापोली येथील सिंधुदुर्ग वसतिगृहाच्या ग्रील व टेरेस ची दुरुस्ती व नूतनीकरण (दुसरी मागणी) (Last Date-13-11-2017)
Supply of Quatationfor purchase of polylined HDPE Bags (last date-7-11-2017)
Tender No 25 (last date-07-11-2017)
Tender No 24 (last date-07-11-2017)
निळेली येथील शेळी गोठ्याची दुरुस्ती तथा नुतनीकरण साठी निविदा (last date-3-11-2017)
Tender No 21 (last date-3-11-2017)
Tender No 23 (last date-03-11-2017)
Quatation various works at RCRS Bhatye (last date-31-10-17)
भाट्ये येथे मांजरपाट कापड खरेदी करण्याचे दरपत्रक (Last Date-27-10-2017)
Quotation for purchase of Shade net at Bhatye (Last Date-27-10-2017)
Tender Notice No 20 (Last Date-27-10-2017)
Tender Notice No 19 (Last Date-27-10-2017)
Tender Notice No 18 (Last Date-26-10-2017)
Quotation for purchase Audio System at Shirgaon (Last Date-24-10-2017)
Quotation for purchase of chemicals at Shirgaon (Last Date-24-10-2017)
Quotation for Purchase of Grass cutter at Vengurle (Last Date-23-10-2017)
क्रिडा महोत्सव्- 2017 करीता निवास व्यवस्थेकरीता ई-निविदा(Last Date-16-10-2017)
Tender for Computer table & Computer Chair at vengurle (Last Date-17-10-2017)
e Tender Notice No. 4 2nd call (Last Date-16-10-2017)
e Tender Notice No 5 2nd call (Last Date-16-10-2017)
quotation for computer table and chair at vengurle (Last Date-17-10-2017)
विद्राव्य खते खरेदी करण्याचे दरपत्रक (Last Date-17-10-2017)
क्रिडा महोत्सव्- 2017 करीता भोजन व्यवस्था व इतर अनुशंगीत कामे करणेसाठी ई-निविदा (Last Date-17-10-2017)
Quotation for purchasing P.V.C. materials and drip irrigation material(Last Date : 25-03-2017)  
Quotation for purchasing Rice straw(Last Date : 25-03-2017)  
Quotation for purchasing Courgetd box(Last Date : 25-03-2017)  
Quotation for purchasing Chloropyriphos(Excel)(Last Date : 25-03-2017)  
Quotation for supply of Chemicals for major and minor nutrient analysis.(Last Date : 25-03-2017)  
Quotation for supply of Chemicals for soil and plant nutrient analysis.(Last Date : 25-03-2017)  
Quotation for trenching and backfilling using JCB(Last Date : 23-03-2017)  
Quotation for Purchasing Wooden logs.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Solar water heater set.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Portable generator and aerators. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Outboard engine. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Office stationary. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Material to repair and maintenance of boat. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Laserjet black & white printer. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Electric and Electronic material. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Digital copier machine. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Desktop computers. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Day and Night vision CCTV with monitor. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Boat equipment and fishing acessories. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing 49'' full HD smart TV. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Answer sheet and supplement printing. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Projector and screens. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Labwares for DFE Laboratory. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Glasswares for DFE Laboratory. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Chemicals for DFE Laboratory. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Trolly mounted basic electrical lab. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Trawl Net and its Accessories. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Sports material. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Small FRP Dingi. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Laboratory Furniture. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Laboratory and library furniture.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Inverter With Batteries.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Gill net and its accesories.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Fishing Gear Construction.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Antifauling bottom paint material.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Air conditioning unit(Last Date : 24-03-2017)  
E-Tender No. 33 (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Hi-Blow Aerator at COF, Shirgaon,Ratnagiri.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Annual Maintenance Contract(Last Date : 22-03-2017)  
E-Tender extension (2 nd Corrigendum) for Purchase of Engine test rig - (E Tender No-1521) Farm machinery and Power, CAET,DBSKKV Dapoli.(Last Date : 18-03-2017)  
Quotation for Purchasing Deep Freezer. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Preparation of Book. (Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Electrical, Electronics kits and Component.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing Deep Freezers and Refrigerators.(Last Date : 24-03-2017)  
Quotation for Purchasing materials as students and faculty amenity.(Last Date : 18-03-2017)  
Quotation for supply Office Stationary at Wakavli (last date-21-03-2017)  
Quotation for supply inverter & battery (last date-21-03-2017)  
Quotation for supply of desktop & display screen(Last Date-20-03-2017)  
Quotation for supply of LED display screen for video conferncing(Last Date-20-03-2017)  
Quotation for repairing of irrigation and pumping system of instructional farm and irrigation park.(Last Date : 18-03-2017)  
Quotation for purchase of wheel barrow.(Last Date : 18-03-2017)  
Quotation for purchase of instruments.(Last Date : 18-03-2017)  
Quotation for purchase of water soluble fertilizer.(Last Date : 18-03-2017)  
Quotation for the supply of Windows 10 Home(last date-16-03-2017)  
Quotation for purchasing invertor machine and invertor battery.(last date-18-03-2017)  
Tender for Purchasing PVC & Drip Irrigation Material at RFRS Vengurle(Last Date-17-03-2017)  
E-Tender Notice No.32(Last Date-16-03-2017)  
Quotation for Irrigation Material (Last Date-18-03-2017)  
e-Tender Notice No. 10 (last date-14-03-2017)  
Quotation for Purchasing Electronic Microscope with Photographic attachement.(Last Date-07-03-2017)  
Quotation for Purchasing Office Furniture.(Last Date-09-03-2017)  
Tender for Purchasing Insecticides(Last Date-10-03-2017)  
Tender for Purchasing Paclobutrazol 23% EC(Last Date-10-03-2017)  
Tender for Purchasing Chemical Fertilizers(Last Date-10-03-2017)  
Tender for Purchasing FRP Tank & Plastic Pools (Last Date-14-03-2017)  
Quotation for Purchasing Floating Fish Feed Pellet making machine.(Last Date-07-03-2017)  
Tender for supply Electrical Material (Last Date-6-03-2017)  
Quotation for Repairing TATA INDIGO CAR (MH 08 Z 1842) Last Date-02-03-2017)  
Tender for purchase Aluminium Sheet (Chequered) 5 mm Plate (Last Date-06-02-2017)  
Quotation for Purchasing Aluminium Sheet (Last date-06-02-2017) 
Supply of Quotation for Purchase of Shrub Master/Rotary Slasher(last date-30-01-2017) 
Tender for Old Alphonso Mango Cutting(Last date-04-02-2017) 
Supply of Quotation for Purchase of Aluminium Pouch Sealing Machine(Continuous Band Sealer) (last date-30-01-2017) 
Supply of Quotation for Purchase of Laptop (last date-30-01-2017) 
Supply of Quotation for Purchase of Shrub Master/Rotary Slasher(last date-30-01-2017) 
E-Tender Notice No.7 (Last Date-24-01-2017) 
  
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
   
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and maintained by Shivrai Technologies
Return to the Top