धनत्रयोदशी निमित्त स्थानिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत
   
  मत्स्यमहाविद्यालय, शिरगाव आणि राष्ट्रीय मात्स्यीकी विकास बोर्ड (NFDB) पुरस्कृत "निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन प्रशिक्षण" (२८ ते ३० सप्टेंबर २०२१)
   
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 08.02.2021)