DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> Tenders

 

Quotations/Tenders

कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "पॉलिहाऊस शेड दुरुस्ती करणेसाठी मजुरीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "यु. व्ही. फिल्म. (पॉलिहाऊस प्लास्टिक)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "पॉलिहाऊस शेड साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "वाहन भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "सुफला (रासायनिक खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "१०:२६:२६ महाधन (रासायनिक खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "सीलपॉलिन कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "विडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "गांडूळ खताचे बेड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "खळ्याची शेड दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०५-२०२२)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य व इतर साहित्य खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "HDPE प्लेन पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कीटकशास्त्राशी संबंधित संशोधनात्मक आणि शेतीविषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे वनस्पती रोगशास्त्र विभागातील "खरीप हंगामातील शेतीविषयक प्रयोगाची व प्रयोगशाळेतील कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०५-२०२२)
सुपारी संशोधन केंद्र, श्रीवर्धन येथे रोपवाटिकेकरिता प्लास्टिक पिशव्या खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील कीटकशास्त्र विभागांतर्गत "प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०५-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रोटोमिल (सेंद्रिय खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सूक्ष्म अन्नद्रव्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०५-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०१-०६-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०१-०६-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "सिंगल सुपर फॉस्फेट खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०१-०६-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "युरिया खत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०१-०६-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील व्हरायटी आंबा बागेतील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" मजुरांची दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०५-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०५-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "तणनाशक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "पॅक्लोब्युट्राझॉल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२२)
E-Tendering System of Government of Maharashtra 
   
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
Archived Tenders from August 2021
   
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and Developed by Shivrai Technologies and Maintained by Officer In-Charge, AKMU, Dr. BSKKV, Dapoli
Return to the Top