DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> Tenders

 
Rate Contract for the year 2022-23
Selected Firms to Rate Contract for Supply of Laboratory Chemicals for the year 2022-23

Quotations/Tenders

Supply Quotations for the purchase of "Exide Tubular Battery 150 Ah" at RARS, Karjat (Last Date:-26-03-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पाची कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "एम.ए.इ प्रक्षेत्रावर प्रायोगिक व बीजोत्पादनाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "१८.५" डिस्प्ले मॉनिटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "महिंद्रा जीतो हे वाहन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-०३-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रायोगिक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
दापोली येथील प्रशासकीय इमारत व किसान भवन येथील "अतिथिगृह इमारतीकरिता व्हीलचेअर" खरेदी करणेसाठी पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "एजेन्सी ट्रायल चवळी प्रयोगाकरिता विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ६४ (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ६३ (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कृषीविद्या विभागामध्ये शेतीविषयक प्रयोगाची व बीजोत्पादनाची कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जैन कंपनीचे इरिगेशन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रो-ट्रे (१०२ सेल)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "अर्धगोलाकार शेड चा सांगाडा दुरुस्त करण्यासाठी आवश्यक लोखंडी साहित्य व अन्य ४ शेड वेल्डिंग करून घेण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सोनचाफा रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०३-२०२३)
दापोली येथे विद्यापीठ अभियंता यांच्या वाहनासाठी "टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी जडवस्तू साहित्यांचा दरपत्रकांद्वारे लिलाव करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "घडीपत्रिका छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "विद्युत मोटार संच व सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२३)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "नायलॉन ग्रेडेड पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
Supply Quotations for the purachase of "75% Green Sheding Net" at Livestock Research Station, Nileli (Last Date:-20-03-2023)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०३-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Nilkamal Plastic Arm Chair" at Livestock Research Station, Nileli (Last Date:-20-03-2023)
Supply Proforma Invoice for the purchase of "Books" at Diploma in Fisheries Engg., Shirgaon (Last Date:-16-03-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "काजू बी गोळा करण्याची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०३-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०३-२०२३)
Supply Quotations for the "Pipes and Fittings" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-03-2023)
Supply Quotations for the "PE Lining of Pond" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-03-2023)
Supply Quotations for the purachase of "Circular tanks of 10m3 Capacity" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-03-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभागाच्या शेततळ्यासाठी "मोटार पंप" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "सुरक्षा रक्षक" पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२३)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "मजूर पदाची" कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पॉलिटनेल शेडच्या दुरुस्तीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कार्यालय, व गोडाऊन च्या दुरुस्तीसाठी सिमेंट पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "कुंपणासाठी आवश्यक एम.एस. अँगल पोल तयार करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०३-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रयोगासाठी आवश्यक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०३-२०२३)
Supply Quotations for the "Electrical Alteration of Single phase to three phase supply" for existing Girls Hostel of post Graduate Institute of Post Harvwest Management near KVK office at Killa-Roha, Dist.Raigad
Supply Quotations for the purchase of "Air Blower" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-15-03-2023)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "भात झोडणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "५ HP किर्लोस्कर ओपनवेल सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "HDPE कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०३-२०२३)
Supply Quotations for the post of "PE Liner for Fencing of Pond" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-14-03-2023)
E-Tendering System of Government of Maharashtra 
   
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
Archived Tenders from August 2021
   
Archived Tenders from October 2022
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and Developed by Shivrai Technologies and Maintained by Officer In-Charge, AKMU, Dr. BSKKV, Dapoli
Return to the Top