DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> Tenders

 

Quotations/Tenders

कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे "लेखापरिक्षण करून उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याचे सनदी लेखापरिक्षणाचे काम करण्यासाठीचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "शेततळ्यासाठी प्लास्टिक आच्छादन" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-२८-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील उद्यानविद्या विभागांतर्गत शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "एच.डी.पी.इ. (HDPE)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालयं, दापोली येथे "जनावरांकरिता खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालयं, दापोली येथे "सोयाबीन काड (सुके खाद्य)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक;-१२-०५-२०२१)
खार जमीन संशोधन केंद्र. पनवेल येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०५-२०२१)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सालविरहित आंबा बाटा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रयोगासाठी देवगड हापूस आंबा फळे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भांडार विषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सौंदर्या जातीच्या सोनचाफा अंकुर काड्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कार्यालयीन ट्रॅक्टर दुरुस्त करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०५-२०२१)
बियाणे विभाग, येथे साहित्य/वस्तू "जेथे आहे आणि जसे आहे या तत्वावर विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अअंतिम दिनांक:-१५-०५-२०२१)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, येथे "निमपेंड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०५-२०२१)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०५-२०२१)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आकेशिया वृक्षांचा लिलाव व विक्री करणेसाठी" निविदा मागाविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०५-२०२१)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "नारळ झाडांवरील फळे काढणे, नारळ झाडे साफ करून औषध घालणे" इत्यादी कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०५-२०२१)
E-Tendering System of Government of Maharashtra 
   
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
Archived Tenders
   
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and Developed by Shivrai Technologies and Maintained by Officer In-Charge, AKMU, Dr. BSKKV, Dapoli
Return to the Top