DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >>University Information

 
 
1- कार्यालयाची रचना, कार्ये व कर्तव्ये
2- अधिकारी/कर्मचारी यांचे अधिकार कर्तव्ये
3- निर्णय प्रक्रियेमध्ये पर्यवेक्षणासाठी अस्तित्वात असलेली कार्यपद्धती व उत्तरदायित्व
4- कामाचा निपटारा करणेसाठी ठरविणेत आलेले निकष
5- कामाचा निपटारा करणेसाठी कर्मचाऱ्यांकडून वापरले जाणारे नियम/कायदे, शासनाने परिपत्रक, शासन निर्णय आदेश
6- कार्यालयाने ठेवलेले/नियंत्रित केलेले अभिलेख/ गटवार तक्ते
7- कार्यालयाचे अंदाज पत्रक
8- कार्यालयातील माहिती अधिकारी यांची माहिती
9- कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी यांना मिळणारे मासिक निव्वळ वेतन
10- नियमांतर्गत तरतुदीच्या आधारे या शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मासिक वेतन व भत्ते
11- प्रत्येक विभागाला ठरवून दिलेले अंदाजपत्रक ज्यामध्ये प्रत्येक योजनेचे तपशील खर्च व वितरणाचा तपशील असावा
12- सहाय्यभूत कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याची कार्यपद्धती, ज्यामध्ये ठरविण्यात आलेला खर्च व वितरणाचा तपशील असावा
13- योजनांचा सवलती मिळणाऱ्या लाभार्थींचा तपशील, परवाने किंवा प्रदान करण्यात आलेले अधिकार
14- भूसंपादन शाखेत उपलब्ध असलेली किंवा ठेवण्यात आलेल्या तपशिलवर माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक नमुन्याचे संपृक्तीकरण करून ठेवले असल्यास त्याबाबतची सविस्तर माहिती
15- नागरिकांना माहिती उपलब्ध होण्यासाठी करून ठेवलेल्या सुविधांचा तपशील, ग्रंथालय किंवा अभ्यास कक्षाच्या वेळा, तशी व्यवस्था केली असल्यास
16- सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याची नावे, हुद्दे व अन्य तपशील
17- लागू केलेली अन्य माहिती असल्यास
 
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
   
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and maintained by Shivrai Technologies
Return to the Top