DR . BALASAHEB SAWANT KONKAN KRISHI VIDYAPEETH, DAPOLI, DIST. RATNAGIRI.

(Agricultural University)

 

Home >> Tenders

 
Supply Quotations for "Repairs Door Shutter of Horticulture department Laboratories at 3 Block Faculty" under DBSKKV, Dapoli (Last Date:-21-03-2023)
Supply Quotations for the Replacing Control panel for Pre-Audit building, at RARS, Karjat, Dist-Raigad (Last Date:-08-03-2023)
दापोली येथे जैविक खाते उत्पादन प्रकल्प इमारतीच्या मागील बाजूस "दगडी चौथरा बांधणे" या कामासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "ट्रॅक्टर चे टायर ट्युबसह" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कलर प्रिंटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "नॅपसॅक पंप, कीटकनाशक, बुरशीनाशक, तणनाशक व ह्युमिक ऍसिड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कार्यालयीन वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रो ट्रे १०२ सेल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "हत्यारे व साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता "चहा, नाश्ता व जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२३)
Supply Quotations for the "Providing and Fixing Sliding Mild steel grill Gate for Breeding Section" at RARS, Karjat, Dist.Raigad (Last Date:-08-03-2023)
कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या दक्षिणेकडील संरक्षक भिंतीवर काटेरी कुंपण करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ६२ (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
संशोधन संचालनालयांतर्गत बियाणे विभाग येथे "डेल कंपनी चा डेस्कटॉप कॉम्पुटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ६१ (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ६० (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
मध्यवर्ती सांशोधन केंद्र, वाकवली येथे "निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य, यंत्र व उपकरणे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कार्यक्रमादरम्यान खाद्यपदार्थ/अल्पोपहार पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "एक्साइड कंपनी ची बॅटरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "संगणक संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "Canon Printer" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कोंबडी खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "निसर्गचित्र, देखावे, शास्त्रीय माहिती देणारे फलक" पूरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "विविध विभागांच्या प्रयोगशाळेतील भिंतींवर शास्त्रीय माहिती देणारे फलक छपाई करून लावणेकरिता" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "ट्रॅक्टर रोटाव्हेटर कार्डन शाफ्ट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "Digital Fruit Penetrometer" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२३)
Supply Quotations for the Filling murum at backside of girls hostel or PGI-PHTM Killa-Roha, Dist-Raigad (Last Date:-03-03-2023)
Supply Quotations for the Providing & fixing main entrance gate at Eight Lab at DBSKKV, Dapoli (Last Date:-27-02-2023)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "नॅपसॅक फवारणी यंत्र" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ५९ (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ५८ (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ५७ (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ५६ (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "डेमो मॉडेल्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे वनस्पती रोगशास्त्र विभागाकरिता "सूक्ष्मदर्शक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मुख्य प्रशासकीय इमारतीचा नामफलक तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of Implements for Minitractor at Pangari Block, CES, Wakavli (Last Date:-08-03-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पंप दुरुस्ती चे काम करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "ठिबक सिंचन लाईन बंडल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पी.व्ही.सी. पाईप व फिटिंग अक्सेसरीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
दापोली अंतर्गत मुलांचे वसतिगृह सिंधुदुर्ग आणि सुवर्णदुर्ग वसतिगृह इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
Supply Quotations for Providing internal painting to (A-5) Sona Building in Staff quarters at DBSKKV, Dapoli at R.A.R.S., Karjat, Dist.Raigad (Last Date:-28-02-2023)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी साहित्याचा लिलाव करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
दापोली येथील सर विश्वेश्वरैया सभागृहाच्या ६२.५ के.व्ही.ए. क्षमतेच्या दोन जनरेटर ची सर्व्हिसिंग व किरकोळ दुरुस्ती करणेकरीता दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
Supply Quotations for Providing Gate Lamp fitting & Electrical supply to breeding section Gate at R.A.R.S., Karjat, Dist.Raigad (Last Date:-28-02-2023)
निविदा सूचना क्र. ५५ (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ५४ (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "पॉलिहाऊस दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ऊस लागवड करणेसाठी ट्रॅक्टर भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, फोन्डाघाट येथे "ऊस भरणेसाठी ट्रॅक्टर भाड्याने देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे पैदास विभाग येथे "शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाकरिता साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे भात पैदास विभाग येथे "जांभा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भांडारगृहामध्ये इंजेक्शन मॉडेल पॅलेट्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "स्प्रे पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "फणस, जांभूळ व कोकम बागेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "आंबा बागेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "विद्राव्य खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "जे.सी.बी. भाडेतत्वावर घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कलमे बांधणे व कलमांचे संगोपन करणे इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
Suppply Quotations for the purchase of "Laboratory Material" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-28-02-2023)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "आवळा झाडांची बांडगुळे काढणे व झाडे साफ करणे" इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "किसान क्राफ्ट कंपनीचा पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "औषधे व सुगंधित वनस्पतींचे नेमप्लेट" तयार करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "ऍक्रिलिक सीड डिस्प्ले युनिट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेडनेट, वीडमॅट व नायलॉन दोरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली वाकवली विभाग येथे "डिझेल टँकर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "रबर बागेसाठी जी.आय. काटेरी तार" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Laboratory Material" at College of Horticulture, Mulde (Last Date:-28-02-2023)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०३-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "१५ HP सबमर्सिबल पंप दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "वीडमॅट कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "७५% ग्रीन शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "लोखंडी सळ्या, वेल्डिंग रॉड, कटिंग व्हील, इलेक्ट्रिक टेस्टर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०३-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-०२-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Godrej Executive Chair" Livestock Research Station, Nileli (Last Date:-28-02-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "कीटकनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य, यंत्र व उपकरणे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "१२.५ अश्वशक्ती एवढ्या क्षमतेच्या पंपाच्या दुरुस्तीसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "किर्लोस्कर कंपनी चा open well १० एच. पी. पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
Supply Quotations for the Purchase of "Bar Code Printer" RARS, Karjat (Last Date:-28-02-2023)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एच.पी किर्लोस्कर कंपनीचा सबमर्सिबल पंप दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काटेरी कुंपण तयार, बांधणी लोखंडी तार, कंपाऊंड हुक व काटेरी तारेचे हुक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जे.सी.बी भाड्याने पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०२-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "मत्स्य खाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रशासकीय कार्यालयातील सभागृहाकरिता नवीन पंखे , ट्यूब व त्यासंबंधित विद्युत साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२३)
खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल येथे "युरिया डीएपी खते" खरेदी कारणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पंप दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ५३ (अंतिम दिनांक:-२०-०२-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ५२ (अंतिम दिनांक:-२०-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "सूक्ष्म ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "पॉलीशेड साठी सीलपॉलिन कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "५ HP सबमर्सिबल पंप दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०२-२०२३)
विद्यापीठाच्या दापोली येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मुलांचे व मुलींचे वसतिगृहाकरिता असलेले अग्नीशामक नळकांडे पुनर्भारित करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२३)
Supply Quotations for the "Fixing A.C. Sheet Roof of Rubber processing Shed" at Botany Farm DBSKKV, Dapoli (Last Date:-21-02-2023)
Supply Quotations for the "Providing Stand by Centrifugle water Pump for Boys Hostel Building" at PGI of PHT & Management, Killa-Roha, Dist-Raigad (Last Date:-21-02-2023)
Supply Quotations for the "Providing Stand by Centrifugle water Pump for Girls Hostel Building" at PGI of PHT & Management, Killa-Roha, Dist-Raigad (Last Date:-21-02-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Office Chairs" at RARS, Karjat (Last Date:-23-02-2023)
Supply Quotations for Repairs to central platform of glass house of breeding section at Regional Agriculture Station, Karjat, Dist. Raigad (Last Date:-16-02-2023)
Supply Quotations for the Installation & Commissioning of "Off-Grid Solar Power System" at NAHEP-IDP, Dapoli (Last Date:-23-02-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "पाईप व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "वसतिगृहातील मेस चालविण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ऍक्रिलिक शीट वर कार्यकारी परिषदेचा फलक तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-०२-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "All-in-One Desktop" at College of Agril. Entomology, College of Agril, Dapoli (Last Date:-20-02-2023)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पॉलिहाऊस दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "मुख्य प्रशासकीय व महाविद्यालय इमारतीसमोर सुशोभीकरणाच्या दृष्टीने करंज्या उभारणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०२-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रयोगशाळेतील पृथ:करणास आवश्यक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वजनकाटा (Weighing Balance)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२३)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथे रोपवाटिका संचातील विविध कामे ठेका पदतीने करणेसाठी दरपत्रके पूर्वविणेबाबत (अंतिम दिनांक;२१-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एच.पी क्षमतेचा वॉटरमॅन कंपनी चा ओपनवेल सबमर्सिबल पंप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पॉलिहाऊस दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०२-२०२२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Mahindra JIVO 245DI 4WD" ट्रॅक्टर पुरवठा करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "रोपवाटिकेकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-०२-२०२३)
वनस्पती रोगशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी साहित्यांचा बंद लखोटा पद्धतीने लिलाव करणेबाबत" (अंतिम दिनांक:-२०-०२-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Weighing Balance" at College of Fisheries, Shigaon (Last Date:-21-02-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Drag Net and Net Material" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-16-02-2023)
निविदा सूचना क्र. ५० (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ५१ (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "चैनलिंक जाळी" खरेदी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ऑफिस कपाट व संगणक ट्रॉली टेबल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे प्रयोगशाळेतील पृथःकरणास आवश्यक साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मायफळ बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "मित्सुबिशी ट्रॅक्टर ट्रॉली दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "काळ्या प्लास्टिक कलम पिशव्या व पारदर्शक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "डबल लेअर मॅगो प्रोटेक्शन बॅग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "डबल लेअर मॅगो प्रोटेक्शन बॅग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "स्टील कपाट व प्लास्टिक खुर्च्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२३)
उद्यानविद्या विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकनाशके, बुरशीनाशके व तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे RGSTC प्रकल्पांतर्गत "ठिबक सिंचन साहित्य" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे RGSTC प्रकल्पांतर्गत "SPV Submersible Pump" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "Portable Leaf area meter" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (०६-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे SC-SP प्रकल्पांतर्गत "ठिबक सिंचन साहित्य" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "नारळ झाडांवरील फळे काढणे, नारळ झाडे साफ करून औषध घालणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "G.I. पाईप व सिमेंट पोल (मेढी)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "सिमेंट खांब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२३)
उद्यानविद्या विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "चैनलिंक" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०२-२०२३)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "काजूबागेची साफसफाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "संगणक दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रक्षेत्रावरील कामाकरिता जे.सी.बी. व डंपर भाड्याने घेणेकरिता" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-०२-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पाणी साठवण टाक्या व गार्डन पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "स्पॅगनम मॉस" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य, यंत्र व उपकरणे विक्री करणेबाबत" (अंतिम दिनांक:-०१-०२-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "पशुखाद्य" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०२-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "शेणखत" हरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२३)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-०१-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ४९ (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ४८ (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ४७ (अंतिम दिनांक:-२३-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग प्रक्षेत्रावरील WMS आंबा टेकडी व फळबाग लागवड या योजनेतील झाडी झुडुपे तोडणे व संबंधित कामे करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "बारबेड वायर व यु पिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "सोलर सिस्टिम दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "सिमेंट पत्रे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०२-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Wooden Museum Rack" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०२-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "बोर्डोमिश्रणासाठी आवश्यक मोरचूद व चुना " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Electric Pump" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-02-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Sludge Pump" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-02-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Aeration Material" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-02-2023)
Supply Quotations for the purchase of "vet. Medicines" at Livestock Research Station, Nileli (Last Date:-06-02-2023)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०२-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "आंबा बाग मोहोरावरती एका हंगामासाठी विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "इलेक्ट्रिक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्ये येथे "फलक तयार करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०२-२०२३)
Supply Quotations for the "Repair/Replace/Ugradation of Computer Units in Computer Laboratory" at DFE, Shirgaon (Last Date:-02-02-2023)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Godrej Rhino Digital locker" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "बारबेड वायर व यु पिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-०१-२०२३)
Supply Quotations for the "Barcode Printer" at RARS, Karjat (Last Date:-25-01-2023)
Supply Quotations foe the "Replacement & Buyback of Inverter Batteries" at Computer Library, Shirgaon (Last Date:-30-01-2023)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "टेबल टेनिस संच" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२३)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे प्रयोगशाळा, व्याख्यानकक्ष व प्रशासकीय विभागामध्ये साहित्य (रसायनांकरिता कपाटे, फळे, रॅक, स्पायरल बोर्ड, सूचना फलक इ.) खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-०१-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कलम बांधणी कागद" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र,वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "रोपवाटिकेस आवश्यक रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०१-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ४६ (अंतिम दिनांक:-१८-०१-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ४५ (अंतिम दिनांक:-१७-०१-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ४४ (अंतिम दिनांक:-१६-०१-२०२३)
निविदा सूचना क्र. ४३ (अंतिम दिनांक:-१६-०१-२०२३)
कृषिविद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "साहित्यांवर छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-०१-२०२३)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पॉलिहाऊस दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "जांभा चिरा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "भात पेंढा" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "रिकामी पोती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-०१-२०२३)
विद्यापीठ ग्रंथालय, येथे "जडवस्तू संग्रहातील निर्लेखित केलेल्या वस्तूंची बोलीद्वारे लिलाव करणेबाबत (लिलाव दिनांक:-२४-०१-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "स्टेशनरी साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२३)
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली येथे "सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सत्कार समारंभासाठी सन्मानपत्र डिझाईन व छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०१-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Stationary for Library" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-11-01-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्प प्रक्षेत्रावर प्रायोगिक पिकांची विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे एम.ए.इ. प्रक्षेत्रावर प्रायोगिक व बीजोत्पादन कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "थायरम" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०१-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "आय.एफ.एस मॉडेल प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-०१-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "वाहनाच्या सस्पेन्शन ची तसेच इतर अनुषंगिक कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वडीचा अळू व सुरण बियाणे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (:अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२३)
Supply Quotations for "Supply Food to Trainee" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-08-01-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Antifouling Bottom Paint Material" at Diploma in Fisheries, Shirgaon (Last Date:-20-01-2023)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Electrical Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "काजू बागेतील पहारा देण्याची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "फळबागांकरिता आवश्यक रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "रोपवाटिकेस आवश्यक नॅपसॅक स्प्रे पंप तसेच गार्डन पाईप" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Scientific Instruments" at Dept. of Plant Pathology, College of Agril., Dapoli (Last Date:-04-01-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत "A४ साईझ ऍक्रिलिक स्टॅंड बोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Birds Feed" at Dept. of Animal Hunsbandry & Dairy Science, College of Agril., Dapoli (Last Date:-03-01-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Vibration Measurement System" at CAET, Dapoli (Last Date:-23-01-2023)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रयोगांचे तांत्रिक माहितीचे फोम बोर्ड व रेट्रो बोर्ड तयार करून देण्याचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "निरुपयोगी जडवस्तू साहित्याची विक्री करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०१-२०२३)
Supply Quotationd for the purchase of "Oxygen Gas Cylinder" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-17-01-2023)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Permanent Data Recovery Software" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Workshop Technology Carpentry Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०१-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Laboratory Material (Helmet & Gumboot)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Laboratory Material (Apron & Boiler Suite)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२३)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथील विद्यालयाच्या रोपवाटिकेतील शेती विषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथील विद्यालयाच्या कार्यालय व परिसर येथे पहारा देण्याची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथील विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावर पहारा देण्याची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथील विद्यालयाच्या रोपवाटिकेतील शेती विषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वडीचा अळू व सुरण बियाणे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०३-०१-२०२३)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "मृद व रसायनशास्त्र विभाग येथे प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील पृथक्करणाची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०१-२०२३)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "लाकडी नौकेची दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-०१-२०२३)
Supply Quotations for the "Annual Maintenance Contract on Call basis for Computer, Accessories & Peripherals" at Diploma in Fisheries, Shirgaon (Last Date:-09-01-2023)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथील रोपवाटिकेतील "शेतीविषयक कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथील रोपवाटिकेतील "शेतीविषयक कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथील रोपवाटिकेतील "शेतीविषयक कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Battery for Generator" Under RKVY at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-09-01-2022)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील भात पैदास विभागासाठी चैनलिंक खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील भात पैदास विभागातील प्रक्षेत्रासाठी सिमेंट दुभाजक खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे मृद व रसायनशास्त्र विभागातील "प्रक्षेत्रावरील प्रायोगिक तसेच प्रयोगशाळेतील पृथक्करणाची कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०१-२०२३)
कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "ठिबक सिंचन साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील रोपवाटिकेतील कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२३)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे कृषी पिके व मत्स्य बीजोत्पादन योजनेअंतर्गत "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगरी विभाग येथे "निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य, यंत्र व उपकरणे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "Power Sprayer" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "५ एच.पी. Openwell submersible Pump" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-०१-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "Supreme Silpaulin" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-०१-२०२३)
Supply Quotations for the purchase of "Esse Taraoka Balance" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-11-01-2023)
नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "म्युरेट ऑफ पोटॅश" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "फळमाशी सापळे व ल्युर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-०१-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "स्लॅशर गियरबॉक्स व आवश्यक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य, यंत्र व उपकरणे बंद लखोटा पद्धतीने विक्री करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-०१-२०२३)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी येथील प्रक्षेत्रावर ठेका पद्धतीने कामे करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-१२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Solar Pyramid Dryer with Accessories" under RGSTC Project at CAET, Dapoli (Last Date:-23-01-2023)
Supply Quotations for the purchase of "Set of Pre-Processing Tools" under RGSTC Project at CAET, Dapoli (Last Date:-23-01-2023)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथील भात पैदास विभागाच्या प्रक्षेत्रावरील "पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सिमेंट पाईप" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ४२ (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ४१ (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ४० (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३९ (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "१०,००० क्षमतेची पाण्याची टाकी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "मल्चिंग कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "निवासी शिबिरासाठी चहा, बिस्कीट, नाश्ता व जेवण पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभागातील रोपवाटिका व प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी "प्रक्षेत्र सहाय्यक" नेमणेकरीता दरपत्रके (अर्ज) मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभागातील प्रक्षेत्रावरील काजू कलमे तयार करण्याबाबतची कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे कीटकशास्त्राशी संबंधित संशोधनात्मक आणि शेतीविषयक कामे करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "भाडेतत्वावर जे.सी.बी. पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "आवश्यक कपाटे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रोपवाटिकेस आवश्यक शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "नारळ व केळी पिकासाठी आवश्यक शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२६-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "एच. टी. पी. पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथील प्रक्षेत्रावरील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०२२)
कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा येथील प्रक्षेत्रावरील शेळीपालन व कुक्कुटपालन संचातील निर्धारित कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "विद्राव्य रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "रोपवाटिकेसाठी शेणखत खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२२)
Request for Proforma Invoice for the of "Purchase Books" at Diploma in Fisheries Engineering, Shirgaon (Last Date:-26-12-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "एक्साईड बॅटरीज" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी साहित्य लिलावाद्वारे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभागामध्ये "ट्रॉली दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभागामध्ये "कीटकनाशके व बुरशीनाशके खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी येथील प्रक्षेत्रावरील "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२२)
सहा. कुलसचिव प्रशा-१ व प्रशा-२ या कार्यालयांतर्गत "बिंदुनामावली छपाई करून देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२२)
प्रादेशिक संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "कंत्राटी पद्धतीने प्रक्षेत्र सहाय्यक" म्हणून नियुक्ती करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत असोंड प्रक्षेत्रावर "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत असोंड प्रक्षेत्रावर "प्रोटोमिल" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सडवे विभाग येथे "जलसंचयनाची तसेच इतर कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Office Stationery" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत असोंड प्रक्षेत्रावर "कीटकनाशके, बुरशीनाशके व तणनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत असोंड प्रक्षेत्रावर "कोकोपीट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "स्लॅशर गेअरबॉक्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२२)
उद्यानविद्या विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, येथे "ग्रीन शेडनेट, काळा प्लास्टिक पेपर व पॉली ट्युब" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२२)
उद्यानविद्या विभाग, प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "काळ्या प्लास्टिक पिशव्या" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत मधील कृषी विद्या विभाग येथे "शेती विषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-१२-२०२२)
सुपारी संशोधन केंद्र, श्रीवर्धन येथे "प्रक्षेत्रावर जे.सी.बी/ट्रॅक्टर भाड्याने घेणेसाठी" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "काटेरी तार" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-१२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Desktop Computer" at CAD Laboratory, CAET, Dapoli (Last Date:-15-12-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "१२ एम.एम. टी.एम.टी लोखंडी बार" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे वनस्पती रोगशास्त्र विभागातील "शेती विषयक विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Workshop Technology Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "रोपवाटिकेतील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "गांडूळखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Soil Particle Size Measurement Sieves" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१२-२०२२)
कृषिविद्यावेत्ता, ऑन फार्म रिसर्च, कृषी संशोधन केंद्र, पालघर येथे "गांडूळखत बॅग" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०८-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर "दालचीनी साल काढणे इ. कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "महिंद्रा ट्रॅक्टर ची ट्रॉली दुरुस्त करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "पॉवर स्प्रेयर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "१६ mm लॅटरल, ६३ mm पी.व्ही.सी. पाईप व ११० LPH मायक्रो स्प्रिंकलर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका शिरगाव, येथे "Laboratory Material (Helmet & Gumboot)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका शिरगाव, येथे "Laboratory Material (Apron & Boiler Suite)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका शिरगाव, येथे "Sports Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका शिरगाव, येथे "Sanitary Material" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "शेडनेट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "७० G.S.M वीडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "गाळाची माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "टायर ट्यूबसह (टाटा सुमो वाहन- २१५/७५ R/१५)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्लास्टिक क्रेट्स" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत मधील "केंद्राच्या प्रयोगशाळेतील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "कीटकशास्त्र विभागातील प्रक्षेत्रावरील व प्रयोगशाळेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर MIDH योजनेअंतर्गत रोपवाटिकेतील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, शिरगाव येथे "कार्यालयीन निरुपयोगी साहित्य विक्री" करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०९-१२-२०२२)
दापोली येथे संयुक्त कृषी संशोधन परिषद आणि विकास समिती सभेनिमित्त ३ दिवस भोजन व्यवस्थेकरिता व १ दिवस प्रदर्शनाकरिता मंडप उभारणे आणि अनुषंगिक इतर कामे करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (पहिली मुदतवाढ)(अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वॉटर टँकर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "अननस लागवडीतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "नारळांची फळे काढणे, नारळांची झाडे साफ करून झाडावर औषध घालणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत भात पैदास विभागाच्या कार्यालयातील "Image Runner २५२० झेरॉक्स मशीन चा मेनबोर्ड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३७ (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३६ (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
५० वी संयुक्त कृषी संशोधन परिषद २०२२ करिता येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांसाठी भोजन पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "मधुमका बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "N.S.M. भात पैदास विभाग प्रक्षेत्रावरील भात संशोधन व बीजोत्पादन कार्यक्रमातील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३०-११-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३५ (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३४ (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरील कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रीन, काळे शेडनेट, काळे कापड व सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "विविध प्रकाशने छपाई करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०१-१२-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "प्रोटोमिल (सेंद्रिय खत)" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०६-१२-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Engineering Drawing Board with Stand" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "पांढरे मांजरपाट कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कुंपणाची काटेरी तार" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०७-१२-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "कार्यालयीन जडवस्तू साहित्य" विक्री करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०५-१२-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Filtration Material and Pumps for Vertical Crab Unit" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-30-11-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Plumbing Material for Vertical Crab Unit" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-30-11-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Nilkamal Plastic Crates" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-30-11-2022)
Supply Quotations for the "Fabrication of Stands for Vertical Crab Unit" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-30-11-2022)
दापोली येथे संयुक्त कृषी संशोधन परिषद आणि विकास समिती सभेनिमित्त ३ दिवस भोजन व्यवस्थेकरिता व १ दिवस प्रदर्शनाकरिता मंडप उभारणे आणि अनुषंगिक इतर कामे करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-१२-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथील प्रक्षेत्रावर "३ सुरक्षा रक्षक" नेमणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथील प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ACP Board with Acrylic Letering" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३३ (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "वॉटर प्युरिफायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग येथे "५०० जीएसएम सीलपॉलिन प्लास्टिक कापड" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली भा.सु.यो. योजनेअंतर्गत "शेणखत" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-११-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग येथे "शेळ्यांचे पशुखाद्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग येथे "रासायनिक खते" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "औषधे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत टेटवली विभाग येथे "नारळ माडांची शेंडे साफ करणे इ. कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२२)
निविदा सूचना क्र. ३२ (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "१० एच.पी. क्षमतेचा वॉटरमॅन कंपनीचा ओपनवेल सबमर्सिबल पंप व त्या अनुषंगिक इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२९-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "भाडेतत्वावर जे.सी.बी. घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-११-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Birds Feed" at Dept. of Animal Husbandry & Dairy Science, College of Agril. Dapoli (Last Date:-18-11-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Fitting Material for Water Recirculation at fish laboratory with respetc to dutch buckets Laboratory Experiments" at TMBRS, Mumbai (Last Date:-18-11-2022)
Supply Quotations for the purchase of "Material for Aquaponics Systems in Dutch Buckets- Nutrients, Hydrotones & Germinated Plants etc." at TMBRS, Mumbai (Last Date:-18-11-2022)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "दुग्धशाळा प्रक्षेत्रावर विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Pre-Fabricated Steel Racks for Laboratory Purpose" at TMBRS, Mumbai (Last Date:-19-11-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "साफसफाई साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२२)
संशोधन संचालनालय, दापोली येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२२)
कृषी अर्थशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "खाजगी वाहन भाडेतत्वावर घेण्यासाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२२)
संशोधन संचालनालय. दापोली येथे "कार्यालयीन स्टेशनरी" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "ऍक्रिलिक फलक/नेमप्लेट" तयार करून देणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "जडवस्तू साहित्यांची विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२३-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत काजू व आंबा बागेतील "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी एक प्रक्षेत्र सहाय्यक नेमणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी प्रक्षेत्रावर "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८-११-२०२२)
कृषी तंत्र विद्यालय, लांजा येथे "Tea, Coffee Vending Machine" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-११-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Nutrients, Hydrontones & Germinated Plants" at TMBRS, Mumbai (Last Date:-18-11-2022)
Supply Quotations for the "Repair of TATA Sumo" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-18-11-2022)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "प्रोफाइल पत्रा व इतर साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, शिरगाव येथे "Steel Racks" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "आंबा प्रक्षेत्रावर फ्लेक्स बोर्ड व रेडियम बोर्ड तयार करून बसविण्याचे" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५-११-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Library Table & Fixed Based Chairs" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "500 Micron UV Stabilized HDPE geomembran for Waterproof lining ISI Mark" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-११-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Dining Chairs" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५-११-२०२२)
संशोधन संचालनालयांतर्गत बियाणे विभाग येथे "महिंद्रा स्कॉर्पिओ वाहनाचे टायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Vaibhav Sickles" at Dept. of FMP, CAET, Dapoli (Last Date:-15-11-2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "रबर बागेतील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी ठेकेदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "५ x ८ से.मी (काजू कलमे) व ६ x ८ से.मी. आकाराच्या व्हर्जिन क्वालिटी यु.पी. स्टॅबिलाईन रंग काळा होल सहित २०० जी. एस.एन जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "सूक्ष्म सिंचन साहित्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२२-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत रुखी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-११-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "निरुपयोगी जडवस्तू साहित्यांची लिलावाद्वारे विक्री करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१६-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "महनीय व्यक्तींकरिता व शेतकऱ्यांकरिता अल्पोपहार/स्नॅक्स आणि भोजन पुरविणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "चैनलिंक जाळी " खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "चुना व मोरचूद" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालयं, मुळदे येथे "भाडे तत्वावर जे.सी.बी. भाड्याने घेणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२२)
पशुधन संशोध केंद्र, निळेली येथे "गोठा दुरुस्ती करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे ''मुख्य प्रवेशद्वाराच्या लोखंडी गेट च्या दुरुस्ती साठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२२)
आंबा संशोधन उपकेंद्र, रामेश्वर येथे "कीटकनाशके व बुरशीनाशके" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथील वाकवली विभाग येथे "कार्यालयातील पार्टिशन करणेकरीता आवश्यक साहित्य" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "वॉटर प्युरिफायर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२२)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येथे "होंडा ग्रासकटर" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-११-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "स्वीटकॉर्न बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२२)
कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट येथे "कलिंगड बियाणे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१०-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सीलपॉलिन खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पिशवीतील कोकम रोपे खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रीन शेडनेट व वीडमॅट खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "प्रयोगशाळेतील प्रायोगिक कामांमध्ये मदत करण्यासाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथील "जागेची साफसफाई करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
Supply Quotationd for the purchase of "Inverter Batteries" at College of Fisheries, Shirgaon (Last Date:-01-11-2022)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे काजू विभाग येथे "जडसंग्रह वस्तूंची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत" (लिलाव दिनांक:-०३-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "गांडूळखत खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "तासलेली जांभा चिरे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०२-११-२०२२)
विद्यार्थी कल्याण कार्यालय, दापोली येथे "संगीत वाद्य खरेदी" कारणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२८-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "१२० G.S.M जाडीचे HDPE प्लॅस्टिक कापड खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१-१०-२०२२)
मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका, शिरगाव येथे "Mini Drafter खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-३१/१०/२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Filters" at Diploma in Fisheries, Shirgaon (Last Date:-31/10/2022)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे एम. ए. ई. प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२२)
पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे सेंद्रिय शेती संशोधन प्रकल्पाच्या प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "आय. एफ. एस. मॉडेल प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२२)
पशुधन आणि दुग्धशास्त्र विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "रासायनिक खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१-१०-२०२२)
कृषी विद्या विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "HUB 75 RGB P 10 Panel खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७/१०/२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "रोपवाटिकेतील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५/१०/२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ऊसाचा रस काढणे व विक्री करणे या कामासाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५/१०/२०२२)
वसतिगृह विभाग, कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "भंगार सायकलींचा लिलाव करणेकरीता सीलबंद लखोटे" मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९/१०/२०२२)
कृषी महाविद्यालय, दापोली येथे "ठेकेदारी पद्धतीने उपहारगृह चालवणे करिता" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०/१०/२०२२)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "फळमाशी रक्षक सापळा खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५/१०/२०२२)
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली येथे "फळमाशी रक्षक सापळा खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२५/१०/२०२२)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "भाकड जनावरांसाठी पशुखाद्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२२)
पशुधन संशोधन केंद्र, निळेली येथे "दुभत्या जनावरांसाठी पशुखाद्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२७-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "रोपवाटिकेतील व प्रक्षेत्रावरील कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२१/१०/२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभाग येथे "भात प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२०-१०-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "ट्रॅक्टर दुरुस्तीची व किरकोळ कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-२४-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "मिश्र खते खरेदी करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१९-१०-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "सीलपॉलिन" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पोयटा माती" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "पिशवीतील कोकम रोपे" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथे "ग्रीन शेडनेट व वीडमॅट" खरेदी करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे केंद्राच्या जैविक नियंत्रण प्रयोगशाळेत "कीटकशास्त्र विभागातील प्रायोगिक कामे करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-०४-११-२०२२)
E Tender Notice No. 1 (Last Date:-14-09-2022)
Notification:- Rate Contract Notification- Invitation of proposal for entering into Annual Rate Contract Supply of "Chemicals/Glasswares/Plastic Wares & Silica Wares for the year 2022-23" at Directorate of Instruction, Dapoli (Last Date:-23-09-2022)

Terms and Conditions

Quotations/Tenders

मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "शास्त्रज्ञ भवनाच्या दरवाजा व खिडक्यांसाठी आवश्यक लाकूड साहित्य चिरून देणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "ठिबक सिंचन साहित्य खरेदी" करणसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१५/१०/२०२२)
Supply Quotations for the purchase of "Nilkamal Plastic Crates - FPO-50 (Blue Colour)" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-17/10/2022)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "औषधे खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७/१०/२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रशासकीय कार्यालयातील संगणकियकृत व इंटरनेट च्या सहाय्याने जोडणी करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११/१०/२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे "प्रशासकीय कार्यालयातील संगणकाकरिता स्वतंत्र विद्युत जोडणी करून कार्यान्वित करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१८/१०/२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत गावतळे विभाग येथे "जे.सी.बी. प्रति तास भाडेतत्वावर पुरविणेसाठी" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे भाजीपाला सुधार योजनेतील "कार्यालयीन कामी लागणारे स्टेशनरी साहित्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली येथे भाजीपाला सुधार योजनेतील "प्रायोगिक कामी लागणारे साहित्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "प्रक्षेत्रावरील विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१७-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत पांगारी विभाग येथे "विविध कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी" दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१४-१०-२०२२)
प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे "उद्यानविद्या विभागातील शेतीविषयक कामे ठेका पद्धतीने करणेसाठी कंत्राटदारांकडून" दरपत्रके मागविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२२)
Supply Quotations for the purachase of "1 HP Pump for Aquarium with Installation" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-13-10-2022)
Supply Quotations for the purachase of "Submersible Pump" at MBRS, Zadgaon (Last Date:-13-10-2022)
उद्यानविद्या महाविद्यालय, दापोली येथे "संगणक आणि प्रिंटर खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-११-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, येथे "सीलपॉलिन कापड खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२२)
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, येथे "रासायनिक खते खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१२-१०-२०२२)
प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये येथे "PVC साहित्य खरेदी" करणेसाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत (अंतिम दिनांक:-१३-१०-२०२२)
   
 

Quick links

Farmers Corner
Tenders
Education
Research
Extension
Award
Students Corner
Archived Tenders from August 2021
   
 
 


 

The Registrar
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,
Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri (MAHARASHTRA) INDIA Pin No. 415 712

© Copyright 2014 dbskkv.org All rights reserved

 
 
   
Site designed and Developed by Shivrai Technologies and Maintained by Officer In-Charge, AKMU, Dr. BSKKV, Dapoli
Return to the Top